Privileged Account and Session Management (PASM)

Naše komplexné PASM riešenie vyvinuté pre moderné spoločnosti, zabezpečuje ochranu privilegovaných relácií, zjednodušuje správu autentifikačných údajov a zabezpečuje prísne dodržiavanie pravidiel v informačných technologických systémoch. Využite schopnosti Zero Trust security, aby ste mohli bezkonkurenčným spôsobom monitorovať svoje privilegované účty.​


Bezplatná skúšobná verzia   Datasheet

Objavte fungovanie Heimdal PASM v našom rýchlom, prehľadnom videu​

KĽÚČOVÉ VÝHODY

Posilnite svoju kybernetickú bezpečnosť pomocou komplexných PASM schopností. 


Heimdal PASM umožňuje organizáciám získať detailnú kontrolu a prehľad v reálnom čase o privilegovaných reláciách, čo im umožňuje efektívne monitorovať, zaznamenávať a spravovať všetky privilegované aktivity. Vďaka prísnym kontrolám prístupu a zaznamenávaniu relácií PASM pomáha podnikom identifikovať potenciálne bezpečnostné hrozby, odhaliť interné zneužitia a rýchlo reagovať na podozrivú aktivitu.


Súlad a pripravenosť na audit

Jednoducho dosiahnite a udržujte súlad s Heimdal PASM modulom.

 Naše riešenie ponúka rozsiahle audítorské záznamy a komplexné funkcie pre tvorbu správ, čím uľahčuje dodržiavanie regulačných požiadaviek a priemyselných štandardov, ako sú GDPR, HIPAA, NIST 800-53 a SOC 2. Vďaka Heimdal PASM sa príprava na audity stáva jednoduchšou, čo umožňuje vašej organizácii s istotou preukázať súlad bez prerušenia prevádzky. ​Proaktívne monitorovanie relácií 

Reálny časový prehľad a kontrola nad všetkými privilegovanými reláciami vo vašej organizácii.

Monitorovacie a záznamové schopnosti Heimdal PASM umožňujú podrobný dohľad nad používateľskými aktivitami, zabezpečujúc, že všetky činnosti sú sledovateľné a v súlade s bezpečnostnými smernicami. Tento proaktívny prístup k správe relácií nielenže zvyšuje bezpečnosť, ale tiež pomáha pri včasnej detekcii potenciálnych vnútorných hrozieb a kybernetických útokov.Ochrana autentifikačných údajov

Užite si pokoj s robustným úložiskom poverení a viacfaktorovou autentifikáciou od Heimdal PASM.

Bezpečným uložením a správou privilegovaných autentifikačných údajov môže vaša organizácia výrazne znížiť riziko krádeže týchto údajov a zabezpečiť, aby k nim mali prístup iba overení používatelia. Táto vrstva ochrany je nevyhnutná na zachovanie integrity IT infraštruktúry a ochranu citlivých údajov.


HLAVNÉ CHARAKTERISTIKY

Kontrola a správa všetkých činností súvisiacich s privilegovaným prístupom v rámci organizácie prostredníctvom jedného integrovaného ovládacieho panela 

Bezproblémový a bezpečný vzdialený prístup 

 Umožnite privilegovaným používateľom iniciovať bezpečné, jedným kliknutím vzdialené pripojenia pomocou štandardných protokolov, ako sú Secure Shell (SSH) a Remote Desktop Protocol (RDP). Naše riešenie umožňuje priamy prístup k vzdialeným serverom bez potreby agentov, doplnkov alebo ďalšieho softvéru, čím zabezpečuje ochranu spojení cez šifrované kanály pre optimálnu bezpečnosť.

Pokročilé spravovanie prístupu a kontroly používateľov

Zvýšte efektivitu svojich tímov pomocou systému Role-Based Access Control (RBAC) od Heimdal PASM, ktorý poskytuje presné používateľské oprávnenia a správu prístupu. Prispôsobte používateľské role konkrétnym potrebám, aby ste minimalizovali riziko nadmerne privilegovaných účtov. Náš systém požiadaviek na prístup v reálnom čase zabezpečuje bezpečné spravovanie dočasných oprávnení, čím zvyšuje vašu bezpečnosť s potrebnou flexibilitou.

Enterprise Credential Vault

S pomocou Heimdal PASM Enterprise Credential Vault a Multi-Factor Authentication môžete ľahko zabezpečiť svoje kritické autentifikačné údaje. Naše riešenie zvyšuje bezpečnosť pripojovacích hesiel pomocou rôznych autentifikačných metód, vrátane lokálneho používateľa, Microsoft Azure a Local AD prihlásenia, čím poskytuje komplexnú ochranu a zjednodušenú správu privilegovaných účtov.

Monitorovanie, nahrávanie a prehrávanie relácií v reálnom čase

Získajte úplný prehľad o privilegovaných reláciách pomocou monitorovania relácií v reálnom čase od Heimdal PASM. Náš systém zaznamenáva všetky aktivity relácií, čo umožňuje ich prehrávanie a podporuje audítorské, súladové a forenzné potreby. Získajte hlboké poznatky o správaní používateľov, zabezpečte komplexnú viditeľnosť a zaistite, že každá akcia bude zaznamenaná.