A Heimdal segítségével megfelelhet az EU NIS 2 irányelvnek


A Heimdal segítséget nyújt a szervezetek számára az Európai Bizottság által megalkotott NIS 2 irányelv betartásában, eszközt biztosít, hogy felkészüljenek és kivédhessék a kiberbiztonsági kockázatokat és incidenseket. Teljes mértékben megfelelő biztonsági felügyelet átfogó eszközökkel, hozzáféréssel és sérülékenység kezeléssel, valamint egy képzett biztonsági szakértőkből álló csapattal, mely bármikor kész segítséget nyújtani.

Amit a Heimdal nyújt a NIS 2 irányelv betartásához

Mi az a NIS 2 irányelv?

Az Európai Bizottság NIS 2 irányelve összefoglaló kiberbiztonsági intézkedéseket és javaslatokat tartalmaz annak érdekében, hogy tovább fejlessze a proaktív védekezést és az incidenskezelési stratégiákat az illetékes hatóságokkal, valamint állami és magánszervezetekkel. Az eredeti NIS irányelv helyett tervezték, melyet a COVID-19 pandémia idején, ami átformálta a társadalom kapcsolatát a digitális világgal, nem sikerült alkalmazni.

A NIS 2 irányelv igazodik az Európai Bizottság törekvéséhez, hogy védelmezze Európát a digitalizmus korában és biztosítsa a gazdaság jövő-állóságát. Az Európai Parlament 2022. november 10-én fogadta el, majd november 28-án a Tanács is, ezzel megkezdve a korábbi NIS irányelv visszavonását.

Kikre vonatkozik a NIS 2 irányelv?

 A NIS 2 irányelv az Európai Unióban a privát és nyilvános szektorokban működő szervezekre vonatkozik. Többek között ide tartozik az egészségügy, az energiaszektor, a fuvarozás és a digitális infrastruktúra is.

Az Európai Uniónak jelenleg 27 európai ország a tagja: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Lengyelország, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország és Svédország.

További információ igénylés  

2024
Július 17.

A NIS 2 irányelv mindezen területekre vonatkozik, és az ezeken a területeken működő összes szervezetnek alkalmaznia kellene a következő ütemterv szerint: ​

A NIS 2 irányelv az Európai Unióban a privát és nyilvános szektorokban működő szervezekre vonatkozik. Többek között ide tartozik az egészségügy, az energiaszektor, a fuvarozás és a digitális infrastruktúra is. ​

2024
Október 17.

Az Európai Bizottság lefekteti a technikai és módszertani követelményeket minden kiberbiztonsági területen, amit a NIS 2 irányelv lefed. Az Európai Unió minden tagállamának el kell fogadnia és közzé kell tennie intézkedésit, hogy megfeleljen ennek.

2024
Október 18.

A tagállamoknak innentől kezdve alkalmazniuk kell az intézkedésket. Ettől a naptól kezdve a korábbi NIS irányelv hatályát veszti. 

2025
Január 17.

Ezen a napon a NIS Együttműködési Csoport létrehoz egy keretrendszert, mely alapján az értékeléseket a tagállamok által kijelölt kibervédelmi szakértők végzik el. 

2025
Április 17.

Minden tagállamnak be kell nyújtania egy listát az alapvető szervezetekről, valamint azokról is, melyek domain név regisztrációval kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtanak. Ez a lista két évente frissülni fog.

2025
Október 17.

A NIS 2 irányelv 20. bekezdése szerint, az intézkedések végrehajtásának és fenntartásának felelőssége a tagállamok által megnevezett, alapvető szervezetek vezetőségére hárul.

E naptól kezdődően, majd 36 havonta, az Európai Bizottság értékelni fogja a NIS 2 irányelv hatékonyságát, és jelentést készít az Európai Parlament és Tanács részére.

AMIKRE VONATKOZIK

MEGFELELÉS

SECOPS

IT

NIS 2 irányelv célok és komponensek

A NIS 2 irányelv fő célja eszközt biztosítani az EU tagállamok szervezeteinek, hogy felkészüljenek és kivédhessék a kiberbiztonsági incidenseket, oly módon mely összhangban van a jelenlegi digitális környezettel. Ennek érdekében olyan területeket fed le mint:

További információ igénylés 

Incidenskezelés

Eszköz és sérülékenység menedzsment

Hozzáférés kezelés

Kockázatelemzés és menedzsment szabályzat

Ellátási lánc biztonsága

MFA és titkosítás

Katasztrófa helyreállítás és adatmentés

Kiberbiztonsági képzés

A Heimdal® által feledett területek a NIS 2 irányelvnek megfelelően 

 ​

NIS megfelelőség a Heimdal segítségével 

KEZDJE MEG ELŐRE A KIBERBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEKET 

eXtended Detection & Response


Bővebben

Patch & Asset Management


Bővebben

Privileged Access Management


BővebbenA Heimdal kibervédelmi megoldásai segítséget nyújtanak, hogy a létfontosságú területeken megfelelhessen a NIS 2 irányelvnek.

További információ igénylés 

További információ igénylés

Elfogadom az adatkezelési tájékoztatót és beleegyezem abba, hogy a Maxvalor tárolja és feldolgozza az adataimat.  
 Beleegyezem, hogy a MaxValor Hungary Kft. leveleket küldhessen a számomra.

 Sikeres konzultáció igénylés

 Kollégánk hamarosan keresni fogja a megadott elérhetőségeken!